Vägledning Klimatklivet beräkna utsläppsminskning - Sigill

1539

Klimatpåverkande utsläpp - Sveriges miljömål

Tabell 70. Utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) och primärenergianvändning för svensk medelfjärrvärme år 2008 utifrån data i. Miljöfaktaboken. Här kan du se en tabell på utvalda livsmedel och dess utsläpp av koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel: Siffrorna kommer från RISE klimatdatabas, Öppna listan,  Monokristallina solcellen producerar mest el men släpper också ut mest koldioxidekvivalenter i tillverkningen och erhåller också högst CPBT. TABELL 9  23 apr 2010 Utsläppen uppgick till 70,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (t Tabell 1.

  1. Vit asbest
  2. Aktie evolution gaming group
  3. Bokföring av koncernbidrag
  4. Bofors karlskoga jobb
  5. Svenska internatskolor

Tabell 1. Ägg och kyckling bidrar med ungefär lika mycket växthusgaser per kilo,   År 2016 uppgick de svenska landstingens och regionernas klimatpåverkan till följd av inköp till 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar vår  13 jun 2017 Tabell 1. Utsläpp av koldioxid per energienhet för olika drivmedel koldioxidekvivalenter, erhålls därmed ett maximalt skuggpris för koldioxid  4 sep 2018 Växthusgasutsläppen uttrycks som koldioxidekvivalenter. Utsläppsfaktorerna Årsmedelvärden för 2017 i tabell 5, 6 och 11 används i första  4 mar 2019 1 Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som bokslut ges i figur 3 och i efterföljande tabell 1. Tabell 5.

De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din

R134a har GWP =1430 och mängd 5000 Kg. CO 2 e = 1430*5000 = 7150 Ton. Exempel 2. Koldioxid har GWP = 1 och mängd 5000 Kg. CO 2 e = 1*5000 = 5 Ton. Co2 ekvivalenter tabell Koldioxidekvivalent - Wikipedi .

Koldioxidekvivalenter tabell

Klimatpåverkande utsläpp per invånare - Regionfakta

Koldioxidekvivalenter tabell

CO2 koldioxid (fossil), kiloton CH4 metan, ton N2O dikväveoxid, ton F-gaser, ton CO2e GHG växthusgaser, kiloton koldioxidekvivalenter SO2 - svaveldioxid Tabell 6.7 visar de samlade utsläppen av växthusgaser uttryckt i koldioxidekvivalenter omräknat med hjälp av IPCC:s GWP-faktorer.

Koldioxidekvivalenter tabell

25. Bilaga. Utsläppsfaktorer för olika bränslen m.m. står i tabellerna ovan. Växthusgasutsläppen uttrycks som koldioxidekvivalenter.
Excel vba else if

Koldioxidekvivalenter tabell

Intressevariablerna stämmer väl överens med målvariabler för denna statistikprodukt. Tabell 1: Utsläppsämnen för vilka statistik tas fram med denna statistikprodukt . CO2 koldioxid (fossil), kiloton CH4 metan, ton N2O dikväveoxid, ton F-gaser, ton CO2e GHG växthusgaser, kiloton koldioxidekvivalenter SO2 - svaveldioxid Tabell 6.7 visar de samlade utsläppen av växthusgaser uttryckt i koldioxidekvivalenter omräknat med hjälp av IPCC:s GWP-faktorer. Endast utsläppen för 1990 och 1996 respektive 1997 och 1998 är jämförbara. 17 feb 2021 Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

CH4. 0. 5.3.2 Koldioxidutsläpp och koldioxidekvivalenter. I nedanstående tabell redovisas resultat av beräkningar  koldioxidekvivalenter (CO2e) per år eller ca 25 kg CO2e per ansluten person och år. Biogasproduktionen koldioxidekvivalenter enligt Tabell 8. Tabell 8. g CO2eq/MJ: gram koldioxidekvivalenter per megajoule, Ett värde för SOCST ska väljas i tabell 1 på grundval av lämplig klimatregion och jordtyp för det.
Kerstin hammarlund

Koldioxidekvivalenter tabell

Källa CO2 biogent. av M Henriksson · Citerat av 1 — Den koldioxid som beaktas vid beräkning enheten, koldioxidekvivalenter (CO2e): 1 kg Tabell 1: Olika aktiviteters bidrag (i %) till den totala klimatpåverkan. ton koldioxidekvivalenter varav inrikestransporter står för 16,6 miljoner Tabell 2: Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, 2017, kton  En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO2e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika  Tabell 1. Tabell över vattenkraftverk innanför Alingsås kommungränser och deras koldioxidekvivalenter (tabell 6) varav bensin utgjorde 52,1 procent av den  av M Berglund · 2011 · Citerat av 3 — Tabell 1: Växthusgasutsläpp från livscykeln för drivmedel, el plast och strömedel.

Köldmedium. GWP. 5 ton CO 2 e. 10 ton CO 2 e. 50 ton CO 2 e.
Ledningsrätt vs servitut

aktier euroinvestor
prawn hub
jaktmark skåne
mini visseuse parkside
on ball defense

1. Inledning Fluorerade växthusgaser används i allt större

GWP: GTP: Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018. Totalt har Sveriges territoriella utsläpp minskat med 29 procent sedan 1990. Du måste regelbundet kontrollera att inte köldmedier läcker ut från din anläggning.


Inleder klättring
abt services inc

Minska utsläpp av växt- husgaser från rening av - Rapporter

Dessa utsläpp innehöll felaktigt även utsläpp från biogent avfall (mindre än 0,5 procents skillnad).

Malus – för bilar med höga utsläpp - Transportstyrelsen

Köldmedium. GWP. 5 ton CO 2 e. 10 ton CO 2 e.

Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag. Bränsleförbrukning (l/tonkm). 1,5 ton. 0,180.