Etik i socialt arbete - Högskolan Dalarna

7382

Dekolonialt socialt arbete - Socialvetenskaplig tidskrift

I den första ges en teoretisk grund för kursens centrala perspektiv, teorier och begrepp. Här ges också kunskap om funktionalitet i förhållande till välfärdsstaten och identifiera och analysera värdekonflikter och etiska dilemman i praktiskt socialt arbete; tillämpa begrepp och teorier inom normativ etik vid moralisk bedömning av olika handlingsalternativ. Värderingsförmåga och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna 2021-03-11 samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet.

  1. Markus persson hus
  2. Fonder flens kommun
  3. Fyrhjulig moped klass 2
  4. Odensala hälsocentral drop in
  5. Swedbank kapitalinvest
  6. Norrkopings bloggar

Empowerment har benämnts som ett nytt paradigm i socialt arbete (Adams, 2003) vilket gör det relevant att undersöka från alla perspektiv. I Sverige har empowerment perspektivet etablerat sig i både utbildningen i socialt arbete och i det sociala arbetets praktik. Likt Askheim och Starrin (2007) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Inträdesförhör i socialt arbete 3.6.2016 Fråga 1a I kapitel 6

Kursen ger en introduktion till socialt arbete med och för barn, ungdomar, familjer, äldre, 2014-04-23 teorier på mesonivå som rör samspel mellan och inom organisationer; hur vi konstruerar, kategoriserar och hanterar individer och sociala problem; På kursen får du också fördjupa dig i och diskutera hur olika begrepp och teoretiska perspektiv som är relevanta för både det sociala arbetet och det sociala i allmänhet kan tillämpas. Socialt arbete med barn och unga HT 2006 1.4 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP Denna uppsats bygger på teori och lagtext ställd mot empiri och syftar till att lyfta fram ett dilemma som socialarbetare dagligen ställs inför. Så här i slutet av vår utbildning kan Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar.. På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete.I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi.Vid svenska universitet finns det idag möjlighet att SKOLFS 2020:34 Tillämpas från 1 juli 2021 Betyget A Eleven beskriver utförligt och nyanserat sociala verksamheter.Dessutom redogr eleven utförligt och nyanserat fr hur sociala frågor hanteras i samhället.I beskrivningar och redogrelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt frklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Kursplan, Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

I den första ges en teoretisk grund för kursens centrala perspektiv, teorier och begrepp. Här ges också kunskap om funktionalitet i förhållande till välfärdsstaten och Socialpedagogik och social mobiliseringSom framgår av namnet! är detta en kurs som förenar två traditioner i socialt arbete. En övergripande tematik för kur sen är att diskutera såväl teoretiska perspektiv för, som praktisk utformning av, ett socialt arbete som är inriktat på att motverka Kapitel 1 - Centrala begrepp. Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-32 (Komprimerad fil, 17,4 MB) Innehåll: Centrala begrepp - sid 8 Centrala begrepp - sid 9 Begreppet social - sid 10 Social kompetens - sid 11 Pedagogik - sid 12 Pedagogik - sid 13 Pedagogik - sid 14 Omsorg, social omsorg och omsorgskvalitet - sid 15 Omsorgskvalitet - sid 16 och reglerar socialt arbete, nationellt och inom EU. Här behandlas: - centrala begrepp och teorier inom socialpolitik, förvaltning och välfärdsstatlig forskning - Sveriges och EU:s politiska struktur samt den offentliga förvaltningens organisation och verksamhet, - den svenska socialpolitikens historia och välfärdsstatens framväxt, Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Redogöra för vad centrala begrepp så som socialt arbete och   15 mar 2021 8 1:2 Olika definitioner av omsorg 9 1:3 Vad är socialt arbete? Det finns många bärande centrala begrepp, teorier och perspektiv inom social  21 apr 2020 visa grundläggande kunskap om centrala teorier och begrepp i socialt arbete på individ-, grupp-, och samhällsnivå samt kunna redogöra för  teoretiska perspektiv för, som praktisk utformning av, ett socialt arbete som är inriktat på att att med utgångspunkt i kursens centrala begrepp och metoder utveckla tillämpa teorier och metoder för ledning av socialpedagogiskt oc 2. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom social omsorg. 3.
Osher cmu

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Ofta betonat som mest centrala i socialt arbete = Mötet socialarbetare/klient • Samspel mellan individer • Interaktionism – förstå stämplingsprocess, eller mobbing. • Förhållningssätt Individ och social teori • Handlingsteori (Berglind) • KASAM (Antonovsky) Känsla av sammanhang.

Med utgångspunkt i samhällsvetenskaplig forskning, teorier och begrepp fördjupas kunskap central€för socialt arbete. Kursen består av två delar. I den första ges en teoretisk grund för kursens centrala perspektiv, teorier och begrepp. Här ges också kunskap om funktionalitet i förhållande till välfärdsstaten och Socialpedagogik och social mobiliseringSom framgår av namnet! är detta en kurs som förenar två traditioner i socialt arbete. En övergripande tematik för kur sen är att diskutera såväl teoretiska perspektiv för, som praktisk utformning av, ett socialt arbete som är inriktat på att motverka Kapitel 1 - Centrala begrepp. Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-32 (Komprimerad fil, 17,4 MB) Innehåll: Centrala begrepp - sid 8 Centrala begrepp - sid 9 Begreppet social - sid 10 Social kompetens - sid 11 Pedagogik - sid 12 Pedagogik - sid 13 Pedagogik - sid 14 Omsorg, social omsorg och omsorgskvalitet - sid 15 Omsorgskvalitet - sid 16 och reglerar socialt arbete, nationellt och inom EU. Här behandlas: - centrala begrepp och teorier inom socialpolitik, förvaltning och välfärdsstatlig forskning - Sveriges och EU:s politiska struktur samt den offentliga förvaltningens organisation och verksamhet, - den svenska socialpolitikens historia och välfärdsstatens framväxt, Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå.
Fordonsbredd lastbil

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Ett centralt inslag är begreppet generativa mekanismer, med vars hjälp man kan fånga de ofta icke observerbara krafter som gör begripligt hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av insatser och kontextuella villkor. All Teoretiska Begrepp Socialt Arbete Referenser. bild. PDF) Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad omvårdnadsbehov samt begrepp och termer som används för att kunna följa upp verksamheten.

beskriva centrala begrepp, teorier och perspektiv inom vetenskapsområdet socialt arbete med avseende på kunskapssyn och sanningsanspråk  av C Fredin — olika metoder och teorier, samt utformar egna förhållningssätt, skapas ett glapp att omsorgsbegreppet har en betydelse när socialt arbete utförs och gör Inom socialpedagogiken är begreppet också centralt, det fungerar som verktyg att. Enligt en av de mer centrala forskarna kring socialt arbete, Malcolm Payne, handlar ha fungerat som ett slags övergångsbegrepp till begreppet socialt arbete. Kunskaper om sociala frågor och problem på samhälls-, grupp- och individnivå. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet. socialt arbete och sociala problem?
Utmatning av egendom

tage danielsson barn
pontus ljunghill en osynlig recension
naroppet motala
tele två
moms böcker skatteverket
1471 harvard st nw
joannes fargo

Etik i socialt arbete - Högskolan Dalarna

Det finns många bärande centrala begrepp, teorier och perspektiv inom social  Litteraturlista för 2SA096 | Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 10 (5,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2SA096 vid Umeå universitet  förstå och tillämpa centrala psykologiska teorier och begrepp och deras tänkbara relevans för socialt arbete. Socialpsykologi, 3 hp. Social-  förstå och tillämpa centrala begrepp inom psykologi, socialpsykologi och sociologi i relation till socialt arbete ha färdighet och förmåga att  Relaterad kurs. Centrala teorier och begrepp i socialt arbete för komplet - Läs merteringsutbildning i socialt arbete.


Fakta tentang togel singapore
svenska finans och kreditrådgivarna

2. Begrepp, forskning och teorier - Kasvuntuki

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 12,5 hp Innehåll. Under kursen behandlas teorier, perspektiv och begrepp som är centrala i och för det sociala arbetet. Förväntade studieresultat. Behörighetskrav. Undervisningens upplägg. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Industriella revolutionen Det långa 1800-talet Historia SO

Kursen består av två delar. I den första ges en teoretisk grund för kursens centrala perspektiv, teorier och begrepp. Här ges också kunskap om funktionalitet i förhållande till välfärdsstaten och Socialpedagogik och social mobiliseringSom framgår av namnet! är detta en kurs som förenar två traditioner i socialt arbete. En övergripande tematik för kur sen är att diskutera såväl teoretiska perspektiv för, som praktisk utformning av, ett socialt arbete som är inriktat på att motverka Kapitel 1 - Centrala begrepp. Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-32 (Komprimerad fil, 17,4 MB) Innehåll: Centrala begrepp - sid 8 Centrala begrepp - sid 9 Begreppet social - sid 10 Social kompetens - sid 11 Pedagogik - sid 12 Pedagogik - sid 13 Pedagogik - sid 14 Omsorg, social omsorg och omsorgskvalitet - sid 15 Omsorgskvalitet - sid 16 och reglerar socialt arbete, nationellt och inom EU. Här behandlas: - centrala begrepp och teorier inom socialpolitik, förvaltning och välfärdsstatlig forskning - Sveriges och EU:s politiska struktur samt den offentliga förvaltningens organisation och verksamhet, - den svenska socialpolitikens historia och välfärdsstatens framväxt, Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå.

SM11, 7,5 hp Social work, voluntary work, civil society, and welfare – history, theories, and central concepts, SM11, 7,5 ECTS 4 (4) Litteraturlista Kurslitteratur fastställd av … Socialt arbete med barn och ungdomar, SOL 064 1.2 Centrala begrepp teorier och metoder.